Reklamacije

Reklamacije i prigovori

Nezadovoljni ste proizvodom  kojeg ste kupili u našoj internet prodavnici Alatioprema? Obratite nam se s poverenjem i Vašu ćemo reklamaciju rešiti u najkraćem mogućem roku.

Alatioprema doo u slučaju reklamacija postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ili u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ukoliko reklamaciju izjavljuje pravno lice).

Prilikom izjavljivanja reklamacije, najbolje je da nas kontaktirate mail-om na eprodaja2016@gmail.com Ukoliko imate bilo kakvo pitanje oko toka Vaše reklamacije ili Vam je potrebno bilo kakvo dodatno objašnjenje, možete da nas kontaktirate mail-om, preko chat-a ili da pozovete 063/66-77-27. 

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( u daljem tekstu: Zakon) Alatioprema doo odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Alatioprema doo ne postoji ako isporučena roba:

  1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste  
  4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe

Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manji od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje. Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao. Softver koji je isporučen uz računar ili uređaj ne potpada pod uslove saobraznosti. 

Ukoliko ustanovite, pre upotrebe da je proizvod koji ste dobili neispravan ili njime niste zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i sledite navedene korake: Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na eprodaja2016@gmail.com, telefonski na 063/66-77-27 ili preko društvenih mreža. Rok u kome moramo odgovoriti na reklamaciju je 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana ( 30 dana za tehničku robu i nameštaj )

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju odbijanja reklamacije prodavac je:
• dužan da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
• dužan da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi
davaocu garancije.

Poslaćemo Vam potvrdu prijema reklamacije i broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih preklamacija na osnovu Vašeg opisa reklamacije, informaciju o tome: može li se proizvod zameniti za novi,  može li se za proizvod vratiti novac, ili da je proizvod potrebno poslati u ovlašćeni servis. U slučajevima kada se proizvod može zameniti za novi i kada se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na naše skladište.  Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obaveštenje o povratu novaca/slanju zamenskog proizvoda. Povrat novca/zamena za novi proizvod biće odrađena u roku 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski na 063/1152-776 ili e-mailom na  eprodaja2016@gmail.com. U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašćeni servis, poslaćemo Vam sve podatke ovlašćenog servisa. Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te Vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku proverili stanje pošiljke i poslali novu.  Nadamo se da ćemo na obostrano zadovoljstvo rešiti Vašu reklamaciju.

Reklamacije na oštećenje nastalo u transportu

Nakon isporuke poručenog proizvoda, proverite da li je proizvod stigao neoštećen. Rok za prijavu reklamacija na oštećenje u transportu je 24h. Ukoliko primetite oštećenje, tj. ako Vam je uređaj stigao polomljen, izgreban, ulubljen i sl. molimo Vas da odmah pošaljete slike i uređaja i ambalaže na eprodaja2016@gmail.com
Pored slika, molimo Vas da navedete vreme kada je izvršena dostava, kao i broj maloprodajnog računa po kome ste kupili proizvod.
Ubrzo će Vas kontaktirati neko iz naše službe, poslaćemo kurira da napravi zapisnik, i Vaša reklamacija će biti procesuirana u najkraćem mogućem roku. 

Reklamacije na tehničke uređaje

Zakonska garancija na tehničke uređaje je dve godine (osim ukoliko nije drugačije nije naglašeno na samom proizvodu). Prilikom izjavljivanja reklamacije na tehnički uređaj, pošaljite nam broj računa po kom je uređaj kupljen, detaljan opis kvara, kao i adresu sa koje možemo da preuzmemo uređaj (ukoliko se razlikuje od adrese na računu). 

U najkraćem mogućem roku poslaćemo kurira da uređaj preuzme sa Vaše adrese i dostavi u naš magacin. Uređaj pre slanja treba upakovati tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kada uređaj stigne u naš magacin, narednog radnog dana biće prosleđen u ovlašćeni servis. Čim ovlašćeni servis izvrši pregled i da odgovor na rešenje reklamacije, mi ćemo Vas obavestiti.

Ukoliko ste već sami odneli uređaj u ovlašćeni servis i umesto popravke dobili potvrdu o zameni uređaja, kontaktirajte nas. Poslaćemo kurirsku službu da preuzme aparat, račun, originalnu potvrdu od servisa i o našem trošku ćemo Vam poslati zamenski uređaj ili izvršiti povrat novca. 

Proizvod kojim ste nezadovoljni možete zameniti za novi ili vratiti uz povrat novca i to u roku od 14 dana od prijema proizvoda na Vašu adresu.

Obrazac o odustajanju od ugovora na daljinu možete preuzeti

Obrazac o odustajanju